تماس با ما

88918604

ارسال ایمیل !

جزئیات تماس :

پیام :

پیام شما با موفقیت ارسال شد. Close this notice.

بیمه بدنه خودرو

لطفا مبلغ بیمه خود را انتخاب نمایید ریال

ثبت اطلاعات :

آیا پیشنهاد دهنده ،مالک وسیله نقلیه فوق است ؟

بله خیر

طرح های تخفیفی :

آیا بیمه گذار دانشجو میباشد ؟

بله خیر

آیا بیمه گذار ایثارگر و یا جانباز است ؟

بله خیر

شرایط پرداخت به صورت

نقدی *شامل 10درصد تخفیف* اقساطی
درخواست شما با موفقیت ارسال شد... Close this notice.

Car insurance Quote

Contact details:

Your car:

درخواست شما با موفقیت ارسال شد... Close this notice.

سفارش آنلاین بیمه عمر و سرمایه گذاری

لطفا مبلغ بیمه خود را انتخاب نمایید ریال

ثبت اطلاعات

درخواست شما با موفقیت ارسال شد... Close this notice.

House insurance Quote

Your house:

Contact details:

درخواست شما با موفقیت ارسال شد... Close this notice.
4 هفته ago ·

بیمه مدیران ساختمان(بیمه ایران)

بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان چیست؟

همه مدیران ساختمان دغدغه و نگرانی هایی را دارند که یکی از مهمترین این دغدغه ها اتفاقات و حوادثی است که احتمال دارد برای اشخاصی که در ساختمان تردد دارند و اعضای ساختمان و حتی ساکنین و مالکین ساختمان بیفتد، تمامی اتفاقات مذکور در صورت وقوع ، مدیران ساختمان را از نظر قانونی زیر سوال می برد و می بایست پاسخگو باشند، چرا که مسئولیت اتفاقاتی که برای اشخاص ثالث و ساکنین می افتد متوجه مدیر و هیات مدیره ساختمان است

بیمه مدیران ساختمان، بیمه هیات مدیره ساختمان، بیمه مجتمع های مسکونی، بیمه مشاعات ساختمان، بیمه مسئولیت مدنی مدیر ساختمان ، عناوین متعدد این بیمه نامه هستند.

آنچه که از نام بیمه مدیران ساختمان برداشت می شود و طبق قانون تملک آپارتمان ها که مصوب 1343 می باشد، برای زندگی در هر ساختمان ، قوانین مشخصی وجود دارد و این قوانین است که تعیین می کند مسئولیت مدیر و هیات مدیره ساختمان چیست؟

طبق این قانون مدیر ساختمان و هیات مدیره ساختمان ، وظایفی را به عهده دارند که در صورت احراز عدم اجرای مسئولیت شان می بایست پاسخگو باشند، طبق ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها: دقیقا اشاره به این موضوع دارد که مدیر ساختمان موظف به تهیه بیمه آتش سوزی ساختمان و مسئولیت ناشی از آتش سوزی ساختمان می باشد و در واقع مدیر ساختمان مکلف به تهیه بیمه نامه آتش سوزی برای تمام بنای ساختمان می باشد و می بایست سهم هر یک از مالکین را اخذ و به شرکت بیمه پرداخت نماید و چنانچه هیات مدیره و مدیر ساختمان بیمه آتش سوزی را تهیه نکرده باشند ، مسئولیت جبران خسارت ناشی از آتش سوزی و عواقب آن مستقیما متوجه مدیر و هیات مدیره ساختمان خواهد بود.

اما علاوه بر آتش سوزی ، خطرات و حوادث دیگری نیز ممکن است در ساختمان اتفاق بیفتد که خسارات آن متوجه افراد ثالث و یا اموال آنها بشود و بالطبع خسارات مالی و جانی به دنبال داشته باشد و دقیقا همین جاست که ضرورت داشتن بیمه مسئولیت مدنی هیات مدیره ساختمان مطرح می شود.

بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان در واقع مسئولیت مدنی بیمه گذار(مدیر یا هیات مدیره ساختمان) در مقابل اشخاص ثالث را بیمه می کند و بالطبع پیرو خرید این بیمه نامه، شرکت بیمه گرهزینه های مالی و جانی وارده به افراد را بر عهده می گیرد.

هرگونه خسارات، صدمه و آسیب که به ساکنین، اشخاص ثالث (در داخل یا خارج از مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری) وارد شود که منشا آن مشاعات ساختمان باشد، مدیر ساختمان و هیات مدیره ساختمان مسئول می باشد، و با خرید بیمه مدیران ساختمان ، فرآیند تقصیر مدیر ساختمان و هیات مدیره به شرکت بیمه انتقال می یابد و در واقع هیات مدیره با پرداخت حق بیمه تعیین شده به شرکت بیمه مسئولیت خود را منتقل می کند و در زمان خسارت ، غرامت را از شرکت بیمه اخذ می نماید

موضوع بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان

در واقع بیمه مسئولیت بیمه گذار (مدیر ساختمان و یا هیات مدیره ساختمان) در قبال مشاعات ساختمان، ساکنین و اشخاص ثالث می باشد، یعنی چنانچه در اثر سهل انگاری و قصور بیمه گذار صدمات جانی و مالی به ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات وارد شود در صورتی که منشا آن فقط مشاعات ساختمان باشد، شرکت بیمه بعد از محرز شدن مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم مطابق رای مراجع و محاکم قضایی، حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید

ازجمله مسئولیت‌های هیات مدیره ساختمان:

 1. رفع هرگونه عیب در ساختمان
 2. رسیدگی و کنترل امور ساختمان
 3. بیمه کردن ساختمان در قبال حریق می‌باشد
 4. سقوط سنگ از نمای ساختمان و برخورد آن به عابرین یا حتی اموال اشخاص ثالث
 5. صدمه دیدن باغبان، تاسیسات چی و نظافتچی و … در اثر حوادث غیر شغلی
 6. سرایت حریق از مشاعات به ساختمان های مجاور

ازجمله خطرات تحت پوشش بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان و میزان پوشش های این بیمه نامه چیبست؟

 1. آسیب هایی که به شخص بیمه گذار (مدیر یا هیات مدیره ساختمان) در اثر خطرات موضوع بیمه در محل مورد بیمه وارد می شود، تحت عنوان بیمه حوادث به صورت رایگان انجام می شود.
 2. صدمه دیدن باغبان یا تاسیساتچی و نظافتچی و … در اثر حوادث غیر شغلی
 3. سرایت حریق از مشاعات به ساختمان‌های مجاور
 4. بنا بر موارد فوق مسئولیت آنها مستقیما متوجه مدیر ساختمان است. به واقع مدیر ساختمان نیازمند پوششی در برابر این خطرات است که در بیمه نامه مسئولیت مدنی هیات مدیره این خطرات تحت پوشش قرار می‌گیرد.

موضوع بیمه مدیران ساختمان

برای مجتمع‌های مسکونی / تجاری و اداری این بیمه نامه طراحی شده است و موضوع آن نیز عبارت است از: بیمه مسئولیت بیمه‌ گذار در قبال مشاعات ساختمان، ساکنین، و اشخاص ثالث یعنی چنانچه در اثر سهل انگاری و قصور بیمه‌ گذار(مدیر ساختمان یا هیات مدیره) صدمات جانی و مالی به ساکنین، اشخاص ثالث و مشاعات وارد شود، در صورتی که منشا آن مشاعات ساختمان باشد، شرکت بیمه بعد از محرز شدن مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم مطابق رای مراجع و محاکم قضایی حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌نماید.

نکته حائز اهمیت:

شرکت بیمه ‌گر به جهت تشویق مدیران مجتمع نسبت به خرید این بیمه نامه از یک طرف و با در نظر گرفتن اینکه هیات مدیره نیز مانند سایر ساکنین از امکانات ساختمان استفاده می‌کند و مانند ساکنین تحت تاثیر همه خطراتی است که دیگران را نیز تهدید می‌کند، مدیر ساختمان را در شرایط خصوصی بیمه نامه تحت پوشش بیمه حوادث رایگان قرار داده است.

خصوصیات و دانستنی‌های بیمه مدیران ساختمان

 1. مسئولیت حوادثی که منشا آن ملک خصوصی افراد است به عهده مالک یا مستاجر و بهره ‌بردار همان واحد است و تحت پوشش بیمه مدیران ساختمان نمی‌باشد.
 2. بیمه مدیران ساختمان برای ساختمان مسکونی و اداری و تجاری در زمان بهره ‌برداری تولید و طراحی شده بنابراین خسارات ناشی از احداث و تعمیرات به طور مثال نقاشی، اضافه بنا، نماکاری و … تحت پوشش نمی‌باشد. و این فعالیت‌ها می‌بایست توسط پیمانکاران مربوطه بیمه شوند.
 3. این بیمه نامه خسارت اتوموبیل‌هایی که در پارکینگ واحدهای مسکونی مستقر هستند مشروط بر این که منشا خسارات مشاعات باشند پوشش می‌دهد.
 4. پوشش پارکینگ‌های عمومی در اماکن اداری و تجاری که عوارض ورود می‌گیرند و پارکینگ‌ ساختمان‌های عمومی و تجاری را شامل نمی‌شود و می‌بایست بیمه‌ نامه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ‌ها را خریداری کنند.
 5. از آنجایی که همیشه با افزایش زیربنای ساختمان خصوصا در ارتباط با مجتمع‌های تجاری و اداری ، تراکم افراد و اموال نیز به طبع آن افزایش می‌یابد، بنابراین زیر بنای ساختمان مبنای محاسبه حق بیمه می‌باشد.

و در نتیجه :

دریافت و مشاهده پروانه ساختمان جزو مدارک لازم شرکت بیمه‌ گر می‌باشد و ثبت زیربنای ساختمان در بیمه ‌نامه الزامی است. و چنانچه به هر دلیلی مساحت زیربنا کمتر از واقع اظهار شود در محاسبه حق بیمه تاثیر خواهد گذاشت و پیرو آن در زمان بروز خسارت نیز قاعده نسبی حق بیمه اعمال و زیان و ضرر بیمه ‌گذار را هم به دنبال خواهد داشت.

خطرات تحت پوشش بیمه مدیران ساختمان

 1. آسیب‌هایی که به شخص بیمه گذار در اثر خطرات موضوع بیمه در محل مورد بیمه وارد می‌شود(تحت عنوان بیمه حوادث)
 2. مسئولیت بیمه گذار در قبال ساکنین، اشخاص ثالث و مشاعات ساختمان مطابق شرایط بیمه ‌نامه
 3. صدمات وخسارات جانی که به سرایدار و نظافتچی، تعمیرکار و باغبان و سرویس کار در مشاعات ساختمان وارد می شود.(توضیح اینکه آسیب این افراد نباید ناشی از انجام کار تخصصی شان باشد چرا که در این صورت پوشش ندارند.)
 4. خسارات جانی وارد به ساکنین و اشخاص ثالث در اثر استفاده از آسانسئر و پله برقی (چنانچه بیمه گذار برای آسانسور به طور مستقل بیمه تهیه کرده باشد، حق بیمه آن در بیمه نامه هیات مدیره محاسبه و منظور نمی شود)

خرید بیمه مسئولیت مدیران ساختمان

برای خرید بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان می توانید درخواست خریدتان را در سامانه بیمه تایم ثبت کنید و درخواست مشاوره و خرید بیمه مسئولیت تان را ثبت نمایید. به کمک مشاوران بیمه تایم می توانید مقایسه قیمت و مقایسه پوشش ها و خدمات بیمه ای تان را دریافت کرده و بهترین بیمه مسئولیت را خریداری نمایید.

میزان هزینه بیمه مسئولیت هیئت مدیره بر اساس مشخصات ساختمان و میزان و تعداد پوشش های کورد درخواست بیمه گذار محاسبه می شود، موارد گلی که در هر بیمه نامه می شود به ترتیب زیر می باشد:

 • متراژ کل زیربنا شامل واحدهای مسکونی، راه پله، پارکینگ و … می باشد
 • نوع کاربری ساختمان
 • میانگین تردد تعداد افراد ثالث در ساختمان و مشاعات
 • برای پوشش پارکینگ ظرفیت پارکینگ، نحوه ورود و خروج و مجهز بودن به دوربین مدار بسته
 • مدت بیمه نامه
 • میزان پوشش های مالی و جانی مورد درخواست بیمه گذار
 • داشتن بیمه نامه آتش سوزی و یمه آسانسور محل بیمه

ادامه مطلب

آدرس شرکت

میدان جمهوری ، بزرگراه نواب تقاطع پل امام خمینی
جنب سازمان بازنشستگی شهرداری
مجتمع تجاری سهند ، پلاک 624
طبقه همکف ، واحد G24

تماس با ما

آدرس ایمیل: info@insurance-iran.com

88 918 604
88 946 820

از ساعت 8:00 الی 17:00
<p style="text-align: center;"><a href="http://insurance-iran.com/wp-content/uploads/2020/04/Eanjoman_ir_logo-min.jpg"><img class="size-full wp-image-701 alignnone" src="http://insurance-iran.com/wp-content/uploads/2020/04/Eanjoman_ir_logo-min.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a></p>