تماس با ما

88918604

ارسال ایمیل !

جزئیات تماس :

پیام :

پیام شما با موفقیت ارسال شد. Close this notice.

بیمه بدنه خودرو

لطفا مبلغ بیمه خود را انتخاب نمایید ریال

ثبت اطلاعات :

آیا پیشنهاد دهنده ،مالک وسیله نقلیه فوق است ؟

بله خیر

طرح های تخفیفی :

آیا بیمه گذار دانشجو میباشد ؟

بله خیر

آیا بیمه گذار ایثارگر و یا جانباز است ؟

بله خیر

شرایط پرداخت به صورت

نقدی *شامل 10درصد تخفیف* اقساطی
درخواست شما با موفقیت ارسال شد... Close this notice.

Car insurance Quote

Contact details:

Your car:

درخواست شما با موفقیت ارسال شد... Close this notice.

سفارش آنلاین بیمه عمر و سرمایه گذاری

لطفا مبلغ بیمه خود را انتخاب نمایید ریال

ثبت اطلاعات

درخواست شما با موفقیت ارسال شد... Close this notice.

House insurance Quote

Your house:

Contact details:

درخواست شما با موفقیت ارسال شد... Close this notice.

خدمات بیمه ای...

بیمه مسئولیت

انسان در طول تاریخ سعی کرده است که با هدف دست یافتن به عدالت اجتماعی ، فراهم کردن زندگی مسالمت آمیز و تنظیم روابط و حقوق اجتماعی افراد جامعه ، قوانین و مقررات مدنی و کیفری را در جامعه وضع کند. همواره در جریان کار و فعالیت افراد ، بنگاه ها و سازمان ها شاهد آن هستیم که خسارت های متعددی به اشخاص ثالث اعم از خسارت های بدنی و مالی وارد می شود ، جبران این زیان ها ولو آنکه به صورت غیرعمد ایجاد شده باشد (ناشی از خطا و اشتباه ) ، مطابق قانون برعهده عامل بوجود آورنده زیان است . بیمه های مسئولیت ، یکی از سه رشته اصلی بیمه است و در کنار بیمه های اموال و اشخاص قرار دارد . براساس موضوع این نوع بیمه ، زیان وارده به اشخاص ثالث در هر دو بخش خسارت های مالی و غرامت های بدنی که ناشی از فعل یا ترک فعل غیرعمد بیمه گذاران باشد جبران می گردد.

سفارش آنلاین

انتخاب کنید

انتخاب کنید

افزایش مرور زمان (ادعای خسارت)از 4سال به 6 سال

لطفا صبر کنید
انواع مسئولیت

مسئولیت : مسئولیت به تنهایی یعنی : بازخواست کردن شخصی برای اعمالش در مقابل دیگری . به عبارت دیگر هرکس بایستی پاسخگوی اعمال خود در برابر دیگری باشد.

1- مسئولیت اخلاقی
همان احساس مسئولیت که فرد در مقابل خداوند و وجدان خود دارد

2- مسئولیت قانونی

مسئولیتی که به موجب قانون حاکم بر جامعه ای ، معین گردیده است . مسئولیت قانونی زمانی تحقق می یابد که خسارتی برای افراد جامعه به وجود آمده باشد و مدعی خسارت نیز وجود داشته باشد.

انواع مسئولیت قانونی :
• مسئولیت کیفری (زیان عمومی ): هرگاه فرد یا افراد براثر اعمال خود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر نمایند.
• مسئولیت مدنی (زیان خصوصی): هر گاه براثر کردار و رفتار فرد یا افرادی به دیگر افراد جامعه خسارتی وارد آید. در واقع بطور کلی عبارت است از تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر اعمال شخص مسئول / یا اعمال اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.
انواع مسئولیت مدنی :

1- مسئولیت عمومی: هرگاه دراثر فعالیت روزمره فرد یا افراد به دیگر افرادجامعه زیانی وارد آید طبق قانون، عامل زیان مسئول است .
2- مسئولیت حرفه ای: مسئولیت صاحبان حرف به موجب قانون ، درمقابل کسانیکه در رابطه با حرفه آنها دچار خسارت می گردند.
3- مسئولیت قراردادی : هرگاه یکطرف قرارداد به علت تخلف از شرایط مندرج در قرارداد یعنی عدم انجام تعهدات خود و یا انجام تعهدات بطورناقص منجر به زیان طرف مقابل گردد، مسئول است .

1- بیمه های مسئولیت کارفرمایان در برابر کارکنان
مسئولیت های قانونی کارفرما را در مقابل کارکنان در جریان کار و درصورت وقوع حوادث کارگاهی تحت پوشش قرارداده و خسارات جانی حاصله را جبران می کند.
وقوع حوادثی که در نتیجه عدم ایمنی محیط کار و بی احتیاطی کارفرما منجر به خسارت بدنی کارگران گردد مسئولیت کارفرما را بدنبال دارد ، لذا این بیمه نامه خسارتهای بدنی ناشی از غفلت یا سهل انگاری کارفرما که برای کارکنان وی در حین کار بوجود آید را تحت پوشش قرار میدهد. خسارتهای مشمول این بیمه نامه شامل : هزینه های پزشکی ، غرامت فوت و نقص عضو ، جبران غرامت روزانه ایام بیکاری و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرما (مطابق تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی ) می باشند .
انواع بیمه مسئولیت کارفرمایان در مقابل کارکنان
 ساختمانی
 عمرانی
 خدماتی
 تولیدی (صنعتی )

2- بیمه های مسئولیت حرفه ای
به آن بخش از بیمه های مسئولیت گفته می شود که "تخصص" افراد ، آنها را از یکدیگر متمایز می کند. در بیمه های مسئولیت حرفه ای علاوه بر تخصص ، وجود شرح وظایف قانونی و سازمان تخصصی ناظر یا مرجع رسیدگی به حل اختلافات و دعاوی ضرورت دارد.
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان : این بیمه نامه در سال 1365 و برای اولین بار توسط شرکت سهامی بیمه ایران طراحی ، تدوین و عرضه گردید. موضوع این بیمه نامه عبارت است از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران ناشی از مسئولیت پزشک که به علت اشتباه ، غفلت یا قصور وی در انجام خدمات حرفه ای به وقع پیوسته باشد. بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان براساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشکی کشور تهیه و ارائه شده است . کلیه دعاوی بیماران و یا افراد ذینفع و ذوی الحقوق آنها علیه پزشکان تا مدت 3 سال پس از انقضاء تاریخ بیمه نامه مشمول پوشش می باشد به شرط آنکه معالجه یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد. ضمن اینکه می بایست دیه خریداری شده در بیمه نامه متناسب با قوانین وضع شده جاری کشور باشد.
بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و مسئولین فنی کلینیک ها ،درمانگاهها و بیمارستانها : این بیمه نامه دومین طرح بیمه ای شرکت سهامی بیمه ایران پس از بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان است که عبارت است از جبران خسارات بدنی وارد به بیماران، ذوی الحقوق آنها و سایر اشخاص ثالث در محدوده بیمارستان ناشی از مسئولیت آنها مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . ادعاهای حقوقی علیه مراکزدرمانی به علل عدم کارآیی ، نقایص در امکانات پزشکی ، تجهیزات فنی ، تاسیساتی ، تغذیه نادرست درمدت معالجه ، مداوا ، جراحی و دوران بستری بیمار که منجر به خسارات بدنی بیماران و اشخاص ثالث (مراجعین ، عیادت کنندگان و ...) گردد تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.
حدود تعهدات این بیمه متناسب با قوانین وضع شده کشور و بدون محدودیت در بیمه نامه در نظر گرفته شده است لذا مسئولین فنی بیمارستانها ، درمانگاهها و کلینیک های سراسر کشور می توانند پس از تکمیل پرسشنامه و پرداخت حق بیمه متعلقه نسبت به اخذ بیمه نامه از شرکت بیمه ایران اقدام نمایند.
بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران و پیراپزشکان :
با توجه به ضرورت تامین حرفه ای پرستاران ، بهیاران ، تکنسینهای بیهوشی و اتاق عمل ، تکنسینهای رادیولوژی ، سی تی اسکن و M.R.I و نیز کارشناسان و تکنسینهای آزمایشگاه ، نوارنگاری و C.S.R ، برای اولین بار این بیمه نامه را طراحی و ارائه نموده است . و چنانچه بصورت گروهی صادر شود مشمول تخفیفات ویژه ای نیز خواهد شد.
بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح ، محاسب و ناظر ساختمان :
این بیمه نامه به منظور برقراری تامین حرفه ای برای مهندسین طراح ، محاسب و ناظر ساختمان مسئولیت حرفه ای اشخاص فوق که در عضویت سازمانهای نظام مهندسی استانها ، دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری می باشند را در رابطه با طراحی ، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق قوانین بیمه و مسئولیت قانون نظام مهندسی ساختمان و قانونی شهرداری و آئین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمانها ، اشخاص ثالث (شامل همسایگان ، عابرین و .....) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی به وسیله بیمه نامه مسئولیت حرفه ای فوق الذکر تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد.
تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح ، محاسب و ناظر ارائه می شود. مدت بیمه برای هر پروانه ساخت از تاریخ صدور پروانه (شامل دوره اجرای عملیات ساختمانی و پس از آن ) شروع می گردد.
بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری
بیمه مسئولیت حرفه ای حسابرسان
بیمه مسئولیت حرفه ای سردفترداران اسناد رسمی
بیمه مسئولیت حرفه ای شرکتهای بازرسی کیفی کالا و خدمات
بیمه مسئولیت حرفه ای کارگزاران رسمی بیمه و نمایندگان بیمه
بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر کشاورزی
بیمه مسئولیت شکارچیان
بیمه مسئولیت محیط بانان

3- بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصولات :
تولید کنندگان و فروشندگان کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات و لوازم خانگی ، موادغذایی و .... در برابر عیب و نقص ، عدم کارایی و کیفیت نامطلوب و عدم ایمنی محصولات تولید شده مسئولیت دارند و ملزم به جبران خسارت بدنی و مالی وارده به مصرف کنندگان و اشخاص ثالث می باشند. این نوع مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی ومقررات امورپزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و قانون نظام صنفی بر تولید کننده و عرضه کننده محصولات ، تکلیف گردیده است.
این نوع بیمه در دوبخش "مسئولیت ناشی از خدمات گارانتی " (بیمه کیفیت محصول) و "بیمه مسئولیت تبعی ناشی از محصول" عرضه می شود.
در حال حاضر تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات زیر تحت پوشش بیمه ایران قرار دارند :
o عایق های رطوبتی
o لوله و اتصالات پلی اتیلن و پلی پروپیلن
o میل لنگ ها ،جرثقیل ها و سایر قطعات و لوازم ماشین آلات
o انواع لوازم خانگی مانند: یخچال، تلویزیون ، رایانه ، بخاری و نظایر آن
o دستگاههای حساس ، محصولات تولید یا تعمیر شده برای بخش نیروگاهها و پالایشگاهها ، گوشی های تلفن
o محصولات غذایی ؛ فرآورده های کشاورزی و ...
• بیمه مسئولیت ناشی از خطرات آسانسور : این بیمه نامه مسئولیت نصب کننده آسانسورو همچنین مسئولیت مدیران ساختمان را در مقابل استفاده کنندگان از آسانسور را تحت پوشش قرار می دهد.

4- بیمه های مسئولیت قراردادی :
براساس این بیمه نامه ، بیمه گر مسئولیت مدنی بیمه گذار را طبق تعهدات و شرایط قراردادی که با دیگران منعقد کرده ، تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد. این قرارداد ممکن است بارنامه ای باشد که بین متصدی حمل و نقل بعنوان بیمه گذار یا صاحب کالا منعقد می شود و یا می تواند قراردادهایی مانند اجاره نامه در بیمه مسئولیت مستاجر در برابر موجر باشد.
تعدادی از انواع بیمه های مسئولیت قراردادی بشرح زیر میباشد:
1-4- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی براساس کنوانسیون C.M.R
براساس شرایط این نوع بیمه ، مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی مطابق کنوانسیون بین المللی C.M.R تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.
در گذشته این نوع بیمه نامه فقط توسط بیمه گران خارجی ارائه می گردید و در همین ارتباط ارز قابل توجهی از کشور خارج می شد. شرکت سهامی بیمه ایران در سال 1366 و براساس سیاستهای دولت اسلامی و درجهت مقابله با فشارهای اقتصدی بیگانگان ، طرح بیمه ای فوق را برطبق پول رایج کشور(ریال) به اجراء درآورد که به دلیل برتری کیفی خدمات بر بیمه نامه های خارجی ، اکثریت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کشور را تحت پوشش بیمه ای خود در آورده است .

2-4-بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی)
در این بیمه نامه ، مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل داخلی (بنگاههای حمل و نقل داخلی ) دربرابر صاحبان کالا مطابق قانون تجارت و شرایط بارنامه های صادره تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.
3-4- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی (براساس کنوانسیون ورشو)
4-4- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل دریایی
5-4- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل ریلی (راه آهن )
6-4- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل مرکب براساس کنوانسیون قیاتا (F.B.L)
7-4- بیمه مسئولیت مستاجر در برابر موجر
8-4- بیمه مسئولیت پیمانکاران دربرابر صاحبکاران مطابق مفاد قرارداد منعقده .

5- بیمه های مسئولیت عمومی :
دراین بیمه نامه ها ، مسئولیت مدنی اشخاصی که فعالیت آنها در زمره بیمه نامه های قبلی : حرفه ای ، محصول ، کارفرما و قراردادی قرار نمی گیرند براساس قوانین عام مسئولیت مدنی کسور به ویژه قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 زیر پوشش قرار می گیرند.
انواع بیمه نامه های مسئولیت عمومی بشرح زیر معرفی می گردد:
1-5-بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساخت :
آنچه امروز درجریان تخریب بناهای قدیمی و احداث ساختمانهای جدید بطور مکرر شاهد آن هستیم خسارات جانی و مالی است که در جریان اجرای کار ساختمانی به اشخاص ثالث وارد می آید . به منظور تامین بیمه ای برای حوادث ناگوار یادشده ، بیمه نامه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ارائه میگردد. بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب ، گودبرداری ، خاکبرداری ، پی کنی و کلیه مراحل احداث بنای جدید ، خسارات جانی و مالی به همسایگان ، ساختمانهای مجاور و سایر اشخاص ثالث و اموال عمومی مانند خطوط انتقال نیرو ، گاز و ... وارد آید ، جبران می گردد..
2-5-بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی
این بیمه نامه ، مسئولیت بیمه گذار را دربرابر خسارتهای جانی و مالی ناشی از انفجار و آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب که به همسایگان و مراجعه کنندگان به محل مورد بیمه وارد آید را زیر پوشش قرار می دهد و در واقع مکمل بیمه نامه آتش سوزی است . و همچنین هزینه های نجات و جلوگیری از توسعه خسارت نیزاز محل این بیمه نامه ، قابل پرداخت می باشد.
3-5-بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی
این بیمه نامه ، خسارتهای بدنی و مالی وارد به مسافرین دراثر حوادث ، درطول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه را تحت پوشش قرار می دهد . ضمنا" چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر: استخر، مجموعه ورزشی ، پارکینگ و غیره باشد خسارات بدنی و مالی وارد به استفاده کنندگان از آنها را نیز جبران خواهد کرد.
4-5- بیمه مسئولیت مدیران اماکن ورزشی
چنانچه افراد درزمان حضورو استفاده از امکانات ورزشی و یا انجام تمرینات و مسابقات دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود، خسارت مزبور توسط بیمه گر جبران می گردد. این پوشش بیمه ای شامل تماشاچیان نیز می شود.
5-5- بیمه مسئولیت مدیران پارکینگ ها و نمایشگاههای فروش اتومبیل
در این بیمه نامه ، خساراتت وارد به خودروهای پارک شده در پارکینگ ناشی از خطرات : آتش سوزی ، سرقت کلی، سقوط اجسام بر روی خودرو ، شکست شیشه و .... تحت پوشش قرار می گیرد. همچنین خسارات جانی وارد به اشخاص ثالث ناشی از حادثه که در محوطه پارکینگ رخ می دهد ، نیز قابل جبران است .
6-5- بیمه مسئولیت سازمان های دولتی و عمومی
مانند: بیمه مسئولیت مدنی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دربرابر کارآموزان ، بیمه مسئولیت آموزش و پرورش در برابر دانش آموزان و معلمین ، بیمه مسئولیت آموزشگاههای آزاد و غیرانتفاعی در برابر کارآموزان ، بیمه مسئولیت وزارت راه و ترابری استان ها ، بیمه مسئولیت شرکتهای برق منطقه ای ناشی از خطوط انتقال و نوسانات برق ، بیمه مسئولیت شهرداری ها و دهیاریها و ...
7-5- بیمه مسئولیت جامع (C.G.L)
این بیمه نامه برای پیمانکاران پروژه های ساختمانی و تاسیساتی ارائه می شود . مطابق شرایط این بیمه نامه مسئولیت مدنی پیمانکار در اجرای پروژه بصورت جامع در برابر کارکنانن و اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.
8-5- بیمه مسئولیت مدیران پروژه های سینمایی دربرابر عوامل انسانی ساخت و تولید
9-5- بیمه مسئولیت آرایشگران
10-5- بیمه مسئولیت شرکت های توزیع کننده گاز مایع
11-5- بیمه مسئولیت مکانی (برای پاساژها و فروشگاههای بزرگ)
12-5- سایر انواع بیمه مسئولیت عمومی .

بیمه مسئولیت طرح های مخصوص

این نوع بیمه نامه ها تحت عنوان بیمه طرح های خاص ، طرح های نوین بیمه ای و یا بیمه طرح های متفرقه نامیده میشوند. از جمله بیمه نامه هایی که برای اولین بار در صنعت بیمه کشور ارائه گردیده اند عبارتند از :
1- انواع بیمه های اعتباری
براساس این طرح تسهیلات اعطایی بانکها و مطالبات شرکت هایی که کالا و محصولات خود را بصورت اقساطی به فروش می رسانند در برابر خطر عدم وصول مطالباتت تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و شرکتهایی که براساس قرارداد فروش تنظیمی ، عملیات فروش اعتباری انجام می دهند ، می توانند برای اطمینان از وصول مطالبات و تضمین سرمایه خود بیمه نامه فوق را خریداری کنند.

2- قراردا تضمین تعهدات شرکت های حمل و نقل بین المللی در برابر گمرک ایران
مطابق این قرارداد ، تعهدات شرکت های حمل و نقل بین المللی در برابر گمرک ایران در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی ، عملیات حمل و نقل کالا و خودرو تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. بیمه ایران با اجرای طرح بیمه ای یادشده سهم عمده ای در حل مشکلات شرکتهای حمل و نقل بین المللی و صاحبان خودروهای ورود ، خروج و عبور موقت ایفا نموده است . همچنین اجرای این طرح توسط بیمه ایران موجب توسعه صنعت حمل و نقل کالا و صنعت توریسم و گردشگری در کشور گردیده که مستقیما" در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور تاثیرگذار بوده است .

3- بیمه اسب های مسابقه
در فرهنگ جامعه ایرانی اسب دارای ارزش و جایگاه ویژه ای می باشد و صاحبان این حیوان نجیب در تلاشند تا نهایت دقتت را در مراقبت و نگهداری آن بعمل آورند. با توجه به روند افزایش تلفات و نقض عضواسبها در حین برگزاری مسابقات سرعت و پرش ، تمریناتت ، حوادث در محل نگهداری و باشگاهها و نیز خطر بیماریها ، نقش بیمه در جبران خسارت پررنگ تر و در واقع دوچندان گردیده است . شرکت سهامی بیمه ایران در جهت جبران خسارات یاد شده و حفظ سرمایه مالکین ، طرح بیمه اسبهای مسابقه را ارائه کرده است . براساس این بیمه نامه ، تلف و نقص عضو اسبهای مسابقه ناشی از حادثه (در حین مسابقه ، حمل و نقل اسب ها ، ....) و نیز بیماری ها تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.
ارزش اسبهای مسابقه پس از اظهار بیمه گذار طبق معیارهای ارزش گذاری (نژاد، فیزیک بدنی ، رده ورزشی ، سلامت ، قدرت باروری و .... ) توسط کارشناسان بیمه ایران تعیین می گردد.
با شگاهها یی که برای بیش از 20 راس اسب ، تقاضای پوشش بیمه ای نمایند ، از تخفیف گروهی حق بیمه استفاده خواهند کرد.

4- بیمه رایانه
کلیه دارندگان رایانه های شخصی و اداری ، واحدهای صنفی و تجاری ، کارخانجات و فروشگاههای عرضه کننده رایانه و ادارات دولتی می توانند از مزایای این بیمه نامه بهره مند شوند .
براساس این بیمه نامه کلیه خسارتهای فیزیکی وارد به رایانه ناشی از: آتش سوزی ، انفجار ، سیل ، طوفان ، زلزله ، نشستت زمین ، سقوط از بلندی ، برخورد جسم خارجی ، نفوذ مایعات به داخل اجزاء ، حمل و جابجایی در محل مورد بیمه ، نوسانات جریان الکتریسته و سرقت با شکست حرز را حداکثر تا ارزش رایانه تحت پوشش قرار می گیرد.
دارندگان محترم رایانه می توانند با ارائه فاکتور خرید ، ضمن پرداختت یک درصد ارزش رایانه بعنوان حق بیمه ، آنرا بمدت یکسال نزد بیمه ایران بیمه نمایند.

تخفیفات در نظر گرفته شده شامل :
به ازای هر 50 دستگاه رایانه ، 10%
51 الی 100 دستگاه 15%
101 دستگاه به بالا 20% تخفیف

توضیح اینکه : برای شرکتها ، بانکها و ادارت طی یک فقره بیمه نامه ، تمامی رایانه ها بصورت گروهی با ذکر مشخصاتت در فهرست ضمیمه آن ، تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

5- طرح بیمه مزارع پرورش ماهیان قزل آلا
6- طرح بیمه دام صنعتی
7- طرح بیمه مزارع پرورش شترمرغ
8- طرح بیمه حیوانات خانگی
9- طرح بیمه صداقت درامانت
10- طرح بیمه ریسکهای سیاسی (ویژه سرمایه گذاران خارجی و داخلی)
11- طرح بیمه نامه حادثه عدم النفع رانندگان

انواع بیمه های مسئولیت

1- بیمه های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان
2- بیمه های مسئولیت حرفه ای
3- بیمه های مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات
4- بیمه های مسئولیت قراردادی
5- بیمه های مسئولیت عمومی

سوالات متداول

بطورکلی هرنوع فعالیتی که انجام میپذیرد ممکن است خطرات مالی و جانی غیرارادی برای پرسنل داشته باشد بطور کلی در بیمه مسئولیت کارفرما خطرات و مشکلات غیر عمدی که برای پرسنل بوجود می آید و در آن طبق قانون کار کارفرما مسئول میباشد تحت پوشش قرار میگیرد.
در بیمه مسئولیت کارفرما کلیه صدمات جسمی به پرسنل اعم از هزینه پزشکی و دیه که در نتیجه فعالیت حرفه ای کارگران یا کارمندان بوجود می آید بشرط اینکه مسئولیت کارفرما در مراجع ذیصلاح احراز گردد تحت پوشش میباشد.
در شرایط عمومی بیمه های مسئولیت قسمتی به نام استثنائات وجود دارد که در صورت بروز خسارت یا سوانح در نتیجه خطرات مندرج در بخش استثنائات این خطرات تحت پوشش نمیباشد که اهم آنها عبارتند از :
  • خسارات ناشی از عمد و تقلب کارفرما یا پرسنل
  • خسارت ناشی از انفجار و تشعشعات هسته ای
  • خسارت ناشی از جنگ ،شورش ،اعتصاب ،آشوب ،بلواو انقلاب
  • خسارت ناشی از تخلف از قوانین و مقررات دولتی (مسئولیت کیفری)
در واقع اگر خواستید پول خود را دور بریزید و در هنگام بروز خسارت مبلغ زیادی دریافت نکنید حتما این کار را انجام دهید بیمه بی نام فقط برای کارگاههایی است که به صورت قراردادی پرسنل جذب میکنند و پرسنل شان دائما در حال تغییر است و نه برای اینمنظور که اگر ده کارمند داریم دو نفرشان را بیمه کنیم و ده نفر تحت پوشش باشند در همین مثال چنانچه شما ده کارمند داشته باشید و ظرفیت کارگاه شما چنین موضوعی را ثابت کند و فقط دو نفر را تحت پوشش قرار داده باشید طبق ماده ده قانون بیمه به شما قاعده نسبی خسارت پرداخت خواهد شد یعنی شما بیست درصد حق بیمه را پرداخت کرده اید پس بیست درصد خسارت را دریافت خواهید کرد .یعنی در یک خسارت فوتی که 152000000تومان دیه تعلق میگیرد شما تنها 30400000تومان دریافت میکنید.به همین راحتی برای نپرداختن چندصد هزار تومان حق بیمه در هنگام صدور بیمه مسئولیت یکصدوبیست میلیون تومان را در هنگام خسارت از جیب مبارک میپردازید.
  • مدارک بالینی مصدوم (اصل یا کپی برابر اصل)
  • مدارک کارفرما (روزنامه رسمی + مدارک شناسایی مدیر عامل و نماینده )
  • مدارک شناسایی مصدوم
  • لیست تامین اجتماعی ماه قبل از خسارت ،ماه خسارت و ماه بعد از خسارت
  • رای دادگاه در صورت عدم خرید پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه یا خسارت فوتی
تقریبا تمامی شعب بیمه ایران در سطح کشور پرونده خسارت بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان را تشکیل و بررسی مینمایند و چنانچه حد خسارت از سطح کارشناسی برخی از شعب کوچک شهرستانهای بیمه ایران بیشتر باشد از مراکز استان یا ستاد بیمه های مسئولیت واقع در تهران کارشناس اعزام و پرونده بررسی و اعمال نظر خواهد شد .وخسارت به نحو احسن به زیاندیده پرداخت خواهد شد .شعبه پرداخت خسارت بیمه مسئولیت کارفرمای بیمه آنلاین، مجتمع خدمات بیمه ای سعدی میباشد.
مشاوره بیمه مسئولیت

نمایندگی 5829 بیمه ایران جهت بررسی و کارشناسی (توسط کارشناسان رسمی بیمه ایران) و صدورو مشاوره انواع بیمه نامه های مزبور آمادگی خود را اعلام می دارد. خواهشمند است جهت مشاوره و تماس فوری فرم سفارش آنلاین را تکمیل تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته و یا با شماره تلفن : 02188946820و 02188918604 و 02166382707 و همراه : 09121990475 تماس حاصل نمایید.

آدرس شرکت

میدان جمهوری ، بزرگراه نواب تقاطع پل امام خمینی
جنب سازمان بازنشستگی شهرداری
مجتمع تجاری سهند ، پلاک 624
طبقه همکف ، واحد G24

تماس با ما

آدرس ایمیل: info@insurance-iran.com

88 918 604
88 946 820

از ساعت 8:00 الی 17:00