تماس با ما

88918604

ارسال ایمیل !

جزئیات تماس :

پیام :

پیام شما با موفقیت ارسال شد. Close this notice.

بیمه بدنه خودرو

لطفا مبلغ بیمه خود را انتخاب نمایید ریال

ثبت اطلاعات :

آیا پیشنهاد دهنده ،مالک وسیله نقلیه فوق است ؟

بله خیر

طرح های تخفیفی :

آیا بیمه گذار دانشجو میباشد ؟

بله خیر

آیا بیمه گذار ایثارگر و یا جانباز است ؟

بله خیر

شرایط پرداخت به صورت

نقدی *شامل 10درصد تخفیف* اقساطی
درخواست شما با موفقیت ارسال شد... Close this notice.

Car insurance Quote

Contact details:

Your car:

درخواست شما با موفقیت ارسال شد... Close this notice.

سفارش آنلاین بیمه عمر و سرمایه گذاری

لطفا مبلغ بیمه خود را انتخاب نمایید ریال

ثبت اطلاعات

درخواست شما با موفقیت ارسال شد... Close this notice.

House insurance Quote

Your house:

Contact details:

درخواست شما با موفقیت ارسال شد... Close this notice.
4 هفته ago ·

بیمه مدیران ساختمان(بیمه ایران)

بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان چیست؟

همه مدیران ساختمان دغدغه و نگرانی هایی را دارند که یکی از مهمترین این دغدغه ها اتفاقات و حوادثی است که احتمال دارد برای اشخاصی که در ساختمان تردد دارند و اعضای ساختمان و حتی ساکنین و مالکین ساختمان بیفتد، تمامی اتفاقات مذکور در صورت وقوع ، مدیران ساختمان را از نظر قانونی زیر سوال می برد و می بایست پاسخگو باشند، چرا که مسئولیت اتفاقاتی که برای اشخاص ثالث و ساکنین می افتد متوجه مدیر و هیات مدیره ساختمان است

بیمه مدیران ساختمان، بیمه هیات مدیره ساختمان، بیمه مجتمع های مسکونی، بیمه مشاعات ساختمان، بیمه مسئولیت مدنی مدیر ساختمان ، عناوین متعدد این بیمه نامه هستند.

آنچه که از نام بیمه مدیران ساختمان برداشت می شود و طبق قانون تملک آپارتمان ها که مصوب 1343 می باشد، برای زندگی در هر ساختمان ، قوانین مشخصی وجود دارد و این قوانین است که تعیین می کند مسئولیت مدیر و هیات مدیره ساختمان چیست؟

طبق این قانون مدیر ساختمان و هیات مدیره ساختمان ، وظایفی را به عهده دارند که در صورت احراز عدم اجرای مسئولیت شان می بایست پاسخگو باشند، طبق ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها: دقیقا اشاره به این موضوع دارد که مدیر ساختمان موظف به تهیه بیمه آتش سوزی ساختمان و مسئولیت ناشی از آتش سوزی ساختمان می باشد و در واقع مدیر ساختمان مکلف به تهیه بیمه نامه آتش سوزی برای تمام بنای ساختمان می باشد و می بایست سهم هر یک از مالکین را اخذ و به شرکت بیمه پرداخت نماید و چنانچه هیات مدیره و مدیر ساختمان بیمه آتش سوزی را تهیه نکرده باشند ، مسئولیت جبران خسارت ناشی از آتش سوزی و عواقب آن مستقیما متوجه مدیر و هیات مدیره ساختمان خواهد بود.

اما علاوه بر آتش سوزی ، خطرات و حوادث دیگری نیز ممکن است در ساختمان اتفاق بیفتد که خسارات آن متوجه افراد ثالث و یا اموال آنها بشود و بالطبع خسارات مالی و جانی به دنبال داشته باشد و دقیقا همین جاست که ضرورت داشتن بیمه مسئولیت مدنی هیات مدیره ساختمان مطرح می شود.

بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان در واقع مسئولیت مدنی بیمه گذار(مدیر یا هیات مدیره ساختمان) در مقابل اشخاص ثالث را بیمه می کند و بالطبع پیرو خرید این بیمه نامه، شرکت بیمه گرهزینه های مالی و جانی وارده به افراد را بر عهده می گیرد.

هرگونه خسارات، صدمه و آسیب که به ساکنین، اشخاص ثالث (در داخل یا خارج از مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری) وارد شود که منشا آن مشاعات ساختمان باشد، مدیر ساختمان و هیات مدیره ساختمان مسئول می باشد، و با خرید بیمه مدیران ساختمان ، فرآیند تقصیر مدیر ساختمان و هیات مدیره به شرکت بیمه انتقال می یابد و در واقع هیات مدیره با پرداخت حق بیمه تعیین شده به شرکت بیمه مسئولیت خود را منتقل می کند و در زمان خسارت ، غرامت را از شرکت بیمه اخذ می نماید

موضوع بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان

در واقع بیمه مسئولیت بیمه گذار (مدیر ساختمان و یا هیات مدیره ساختمان) در قبال مشاعات ساختمان، ساکنین و اشخاص ثالث می باشد، یعنی چنانچه در اثر سهل انگاری و قصور بیمه گذار صدمات جانی و مالی به ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات وارد شود در صورتی که منشا آن فقط مشاعات ساختمان باشد، شرکت بیمه بعد از محرز شدن مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم مطابق رای مراجع و محاکم قضایی، حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید

ازجمله مسئولیت‌های هیات مدیره ساختمان:

 1. رفع هرگونه عیب در ساختمان
 2. رسیدگی و کنترل امور ساختمان
 3. بیمه کردن ساختمان در قبال حریق می‌باشد
 4. سقوط سنگ از نمای ساختمان و برخورد آن به عابرین یا حتی اموال اشخاص ثالث
 5. صدمه دیدن باغبان، تاسیسات چی و نظافتچی و … در اثر حوادث غیر شغلی
 6. سرایت حریق از مشاعات به ساختمان های مجاور

ازجمله خطرات تحت پوشش بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان و میزان پوشش های این بیمه نامه چیبست؟

 1. آسیب هایی که به شخص بیمه گذار (مدیر یا هیات مدیره ساختمان) در اثر خطرات موضوع بیمه در محل مورد بیمه وارد می شود، تحت عنوان بیمه حوادث به صورت رایگان انجام می شود.
 2. صدمه دیدن باغبان یا تاسیساتچی و نظافتچی و … در اثر حوادث غیر شغلی
 3. سرایت حریق از مشاعات به ساختمان‌های مجاور
 4. بنا بر موارد فوق مسئولیت آنها مستقیما متوجه مدیر ساختمان است. به واقع مدیر ساختمان نیازمند پوششی در برابر این خطرات است که در بیمه نامه مسئولیت مدنی هیات مدیره این خطرات تحت پوشش قرار می‌گیرد.

موضوع بیمه مدیران ساختمان

برای مجتمع‌های مسکونی / تجاری و اداری این بیمه نامه طراحی شده است و موضوع آن نیز عبارت است از: بیمه مسئولیت بیمه‌ گذار در قبال مشاعات ساختمان، ساکنین، و اشخاص ثالث یعنی چنانچه در اثر سهل انگاری و قصور بیمه‌ گذار(مدیر ساختمان یا هیات مدیره) صدمات جانی و مالی به ساکنین، اشخاص ثالث و مشاعات وارد شود، در صورتی که منشا آن مشاعات ساختمان باشد، شرکت بیمه بعد از محرز شدن مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم مطابق رای مراجع و محاکم قضایی حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌نماید.

نکته حائز اهمیت:

شرکت بیمه ‌گر به جهت تشویق مدیران مجتمع نسبت به خرید این بیمه نامه از یک طرف و با در نظر گرفتن اینکه هیات مدیره نیز مانند سایر ساکنین از امکانات ساختمان استفاده می‌کند و مانند ساکنین تحت تاثیر همه خطراتی است که دیگران را نیز تهدید می‌کند، مدیر ساختمان را در شرایط خصوصی بیمه نامه تحت پوشش بیمه حوادث رایگان قرار داده است.

خصوصیات و دانستنی‌های بیمه مدیران ساختمان

 1. مسئولیت حوادثی که منشا آن ملک خصوصی افراد است به عهده مالک یا مستاجر و بهره ‌بردار همان واحد است و تحت پوشش بیمه مدیران ساختمان نمی‌باشد.
 2. بیمه مدیران ساختمان برای ساختمان مسکونی و اداری و تجاری در زمان بهره ‌برداری تولید و طراحی شده بنابراین خسارات ناشی از احداث و تعمیرات به طور مثال نقاشی، اضافه بنا، نماکاری و … تحت پوشش نمی‌باشد. و این فعالیت‌ها می‌بایست توسط پیمانکاران مربوطه بیمه شوند.
 3. این بیمه نامه خسارت اتوموبیل‌هایی که در پارکینگ واحدهای مسکونی مستقر هستند مشروط بر این که منشا خسارات مشاعات باشند پوشش می‌دهد.
 4. پوشش پارکینگ‌های عمومی در اماکن اداری و تجاری که عوارض ورود می‌گیرند و پارکینگ‌ ساختمان‌های عمومی و تجاری را شامل نمی‌شود و می‌بایست بیمه‌ نامه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ‌ها را خریداری کنند.
 5. از آنجایی که همیشه با افزایش زیربنای ساختمان خصوصا در ارتباط با مجتمع‌های تجاری و اداری ، تراکم افراد و اموال نیز به طبع آن افزایش می‌یابد، بنابراین زیر بنای ساختمان مبنای محاسبه حق بیمه می‌باشد.

و در نتیجه :

دریافت و مشاهده پروانه ساختمان جزو مدارک لازم شرکت بیمه‌ گر می‌باشد و ثبت زیربنای ساختمان در بیمه ‌نامه الزامی است. و چنانچه به هر دلیلی مساحت زیربنا کمتر از واقع اظهار شود در محاسبه حق بیمه تاثیر خواهد گذاشت و پیرو آن در زمان بروز خسارت نیز قاعده نسبی حق بیمه اعمال و زیان و ضرر بیمه ‌گذار را هم به دنبال خواهد داشت.

خطرات تحت پوشش بیمه مدیران ساختمان

 1. آسیب‌هایی که به شخص بیمه گذار در اثر خطرات موضوع بیمه در محل مورد بیمه وارد می‌شود(تحت عنوان بیمه حوادث)
 2. مسئولیت بیمه گذار در قبال ساکنین، اشخاص ثالث و مشاعات ساختمان مطابق شرایط بیمه ‌نامه
 3. صدمات وخسارات جانی که به سرایدار و نظافتچی، تعمیرکار و باغبان و سرویس کار در مشاعات ساختمان وارد می شود.(توضیح اینکه آسیب این افراد نباید ناشی از انجام کار تخصصی شان باشد چرا که در این صورت پوشش ندارند.)
 4. خسارات جانی وارد به ساکنین و اشخاص ثالث در اثر استفاده از آسانسئر و پله برقی (چنانچه بیمه گذار برای آسانسور به طور مستقل بیمه تهیه کرده باشد، حق بیمه آن در بیمه نامه هیات مدیره محاسبه و منظور نمی شود)

خرید بیمه مسئولیت مدیران ساختمان

برای خرید بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان می توانید درخواست خریدتان را در سامانه بیمه تایم ثبت کنید و درخواست مشاوره و خرید بیمه مسئولیت تان را ثبت نمایید. به کمک مشاوران بیمه تایم می توانید مقایسه قیمت و مقایسه پوشش ها و خدمات بیمه ای تان را دریافت کرده و بهترین بیمه مسئولیت را خریداری نمایید.

میزان هزینه بیمه مسئولیت هیئت مدیره بر اساس مشخصات ساختمان و میزان و تعداد پوشش های کورد درخواست بیمه گذار محاسبه می شود، موارد گلی که در هر بیمه نامه می شود به ترتیب زیر می باشد:

 • متراژ کل زیربنا شامل واحدهای مسکونی، راه پله، پارکینگ و … می باشد
 • نوع کاربری ساختمان
 • میانگین تردد تعداد افراد ثالث در ساختمان و مشاعات
 • برای پوشش پارکینگ ظرفیت پارکینگ، نحوه ورود و خروج و مجهز بودن به دوربین مدار بسته
 • مدت بیمه نامه
 • میزان پوشش های مالی و جانی مورد درخواست بیمه گذار
 • داشتن بیمه نامه آتش سوزی و یمه آسانسور محل بیمه

ادامه مطلب

3 ماه ago ·

بیمه زندگی سپاس ایران -و

بیمه زندگی سپاس ایران

بیمه زندگی سپاس ایران در پاسخ به نیاز اقشار مختلف به داشتن بیمه درمان تکمیلی انفرادی ارائه شده که به بیمه تکمیلی انفرادی با پوشش عمر نیز مشهور است.

بیمه زندگی سپاس طرحی نو از شرکت بیمه ایران در گروه بیمه های عمر و سرمایه گذاری است که آبان 1398 و  همزمان با هشتادو پنجمین سالروز تاسیس این شرکت رونمایی شد.
در بیمه زندگی سپاس ایران پوشش هزینه های بستری بیمارستانی
،غرامت امراض خاص،غرامت سرطان و نیز سرمایه فوت عادی و سرمایه فوت در اثر حادثه در یک بسته ارائه می گردد.همچنین در کنار تمام این خدمات مستمری مادام العمر در پایان قرارداد به بیمه گزار پرداخت خواهد شد.
می توان گفت طرح بیمه سپاس تکمیل کننده بیمه عمر مان که یکی از بهترین طرحهای بیمه در صنعت بیمه کشور به شمار می رود به حساب می آید.

ادامه مطلب

5 ماه ago ·

بیمه شخص ثالث خرید آنلاین و غیرحضوری بهمراه جدول استعلام نرخ بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث:

برای حمایت از همه افرادی است که در حوادث رانندگی دچار خسارت شده اند و برای جبران همه هزینه های درمان و خسارت مالی و جانی افراد این بیمه از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید.
بیمه شخص ثالث از شاخه های بیمه مسئولیت است و مالک وسیله نقلیه یا بیمه‌ گذار شخص اول، شرکت بیمه یا بیمه‌ گر شخص ثانی و همه افراد زیان‌ دیده غیر از راننده مقصر در حادثه شخص ثالث هستند.

پوشش های بیمه نامه شخص ثالث:

 • پوشش حوادث رانندگی انفرادی : در بیمه نامه شخص ثالث ، راننده خودرو فقط درون ماشین تحت پوشش بیمه است یعنی اگر راننده خارج از خودرو باشد و اتقاقی برایش بیفتد هیچگونه خسارتی به خود راننده پرداخت نمی شود مگر اینکه راننده دارای “بیمه نامه حوادث رانندگی انفرادی ” باشد که در اینصورت تا سقف تعهدات خریداری شده در بیمه نامه حوادث راننده ، خسارت قابل پرداخت می باشد.
 • پوشش جانی بیمه شخص ثالث: در پوشش جانی بیمه  نامه شخص ثالث ، همه انواع دیه که در اثر حادثه رانندگی باعث ایجاد آسیب یا شکستگی و نقص عضو و از کار افتادگی کامل و یا موقت شود را تحت پوشش قرار می دهد . میزان این خسارات بر اساس قیمت دیه کامل در ماه حرام محاسبه می شود . برای سال ۹۶ میزان دیه ماه حرام ۲۸۰ میلیون تومان و برای ماه عادی ۲۱۰ میلیون تومان مشخص شده است.
 • پوشش مالی بیمه شخص ثالث : در پوشش مالی بیمه نامه شخص ثالث تمامی خسارات های وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول ( تحت مالکیت ) شخص ثالث را جبران می کند. حداقل سقف تعهدات خسارات مالی برابر با یک چهارم قیمت دیه کامل در ماه حرام است .

عوامل موثر در نرخ بیمه شخص ثالث:

 • حق بیمه پایه ابلاغ شده توسط بیمه مرکزی
 • تخفیف عدم خسارت بر نرخ بیمه
 • کاربری خودرو
 • جریمه دیرکرد
 • میزان پوشش در نرخ بیمه
 • میزان تخفیف شرکت بیمه بر نرخ بیمه
 • مدت اعتبار بیمه نامه

آیا می دانید خود بیمه نامه شخص ثالث نیز ریسکها و خطراتی دارد؟

1- هنگامیکه با خودروهای لوکس تصادف می کنید

همانطورکه می دانید هر بیمه نامه دارای خسارات مالی و جانی تعیین شده ای است که بیمه گذار خریداری کرده است که حداقل آن در هر بیمه نامه رایج و عادی حداکثر خسارت مالی : 55.000.000ریال و حداکثر خسارت جانی : 2.200.000.00 ریال میباشد.حال تصور کنید با خودروی لندکروز یا لکسوس تصادف کنید که لوازم یدکی آنها خارجی و لوکس با قیمت چند برابر تعهدات و پوشش های بیمه نامه شما می باشد. بطور مثال فقط قیمت سپر عقب یک خودروی لندکروز یا لکسوس حداقل 13.000.000 تومان است و چراغ های جلو یک خودرو ” ب ام و ” کمتر از 7.000.000تومان نمی باشد. در نتیجه بیمه نامه عادی و رایج شخص ثالث جوابگوی این خسارات نمی باشد و در نهایت اینکه واقعا” به خودروهای لوکس نباید نزدیک شد.

2- جدی گرفتن تاریخ انقضاء بیمه نامه

تاریخ انقضاء بیمه نامه حتی اگر یک روز هم گذشته باشد ، در هنگام تصادف هیچگونه خسارتی به شما تعلق نمی گیرد حتی اگر پس از وقوع حادثه نیز اقدام به خرید بیمه نامه نمایید هیچ دردی از شما دوا نمی کند و شرکت بیمه زیربار پرداخت خسارت شما نخواهد رفت و بیمه نامه شما در واقع حکم نوشدارو پس از مرگ را خواهد داشت .

3- افت قیمت خودرو هنگام تصادف:

هنگام سانحه و تصادف شما فقط ملزم به پرداخت خسارت و هزینه تعمیر و بازسازی خورو زیاندیده نمی باشید بلکه طرف مقابل می تواند از شما شکایت کرده و خسارت موسوم به “خسارت افت قیمت ” خودروی خود را نیز از شما مطالبه کند و این در حالی است که شرکت بیمه به هیچ  عنوان خسارت افت قیمت را نخواهد داد و زیاندیده یا صاحب خودروی آسیب دیده می تواند از طریق شورای حل اختلاف شکایت و چنانچه افت قیمت زیر 50.000.000ریال باشد همان شورا رسیدگی می کند و مبلغ خسارت را از مقصر حادثه مطالبه و به زیاندیده می دهد ، در غیر اینصورت خسارت بالای 50.000.000 ریال به دادگاه منتقل می شود . بیمه نامه های معمولی شخص ثالث برای این قبیل خسارات تعهدات مالی ندارند و صرفا” هزینه تعمیر و بازسازی خودرو زیاندیده را پرداخت می کنند.

4- هنگامیکه راننده خودروی مقصر ، نیز آسیب ببیند

در صورت وقوع حادثه چنانچه شما مقصر حادثه باشید ، از محل بیمه نامه شخص ثالث فقط خسارات مادی طرف مقابلتان قابل پرداخت است و خساراتی که به خودروی شما وارد شده است از محل بیمه نامه شخص ثالث قابل پرداخت نمی باشد و در واقع جبران خسارت به عهده خودتان می باشد فقط در صورتی خسارت را می توانید از شرکت بیمه دریافت کنید که خودروی شما دارای بیمه نامه بدنه باشد و این بیمه نامه نیز دارای سقف مالی مشخصی می باشد.
5- عواقب اقدام به مسافرکشی کردن با خودروی شخصی
باید بدانید که وقتی با خودروی شخصی خود که از نظر قانونی و صنفی ، تاکسی یا خودروی حمل و نقل عمومی نمی باشد، اقدام به مسافرکشی می کنید ، اگر هنگام حادثه رانندگی و تصادف ، مسافر دچار خسارات جرحی یا جانی گردد، بیمه نامه شخص ثالث شما این خسارات را بطور کامل پوشش نمی دهد و در واقع خسارت با اعمال ” ماده 10 قانون بیمه ” پرداخت می شود و مدارک موردنیاز برای دریافت خسارت کپی کارت ماشین کافی است و سند خودرو موردنیاز نمی باشد.

6- پرداخت خسارت به راننده وسیله نقلیه

در بیمه نامه شخص ثالث ، راننده خودرو فقط درون ماشین تحت پوشش بیمه است یعنی اگر راننده خارج از خودرو باشد و اتقاقی برایش بیفتد هیچگونه خسارتی به خود راننده پرداخت نمی شود مگر اینکه راننده دارای “بیمه نامه حوادث رانندگی انفرادی ” باشد که در اینصورت تا سقف تعهدات خریداری شده در بیمه نامه حوادث راننده ، خسارت قابل پرداخت می باشد.

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث کدامند ؟

 • تصویرکروکی افسرکاردان فنی یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری یا گزارش کلانتری .
 • اصل و کپی از پشت وروی سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر و زیاندیده حادثه .
 • کپی از پشت و روی کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان .
 • اصل و کپی از پشت و روی بیمه نامه مقصر و زیاندیده حادثه .

دوست گرامی
برای مشاوره رایگان در مورد انواع بیمه نامه
با تلفن های ما تماس بگیرید:
88946820/88918604/66382707

جدول نرخ بیمه ایران در سال 99:

 

جدول نرخ بیمه ثالث”

 

نرخ بیمه شخص ثالث

نرخ بیمه شخص ثالث

جدول نرخ بیمه شخص ثالث

جدول نرخ بیمه شخص ثالث

 

خرید آنلاین بیمه ثالث

بیمه گذاران عزیز با تکمیل فرم بیمه شخص ثالث و ارسال آن کارشناسان ما در اسرع وقت جهت صدور و ارسال رایگان با شما تماس خواهند گرفت.

ادامه مطلب

6 ماه ago ·

بیمه حافظان سلامت بیمه ایران آغاز فروش ویژه همزمان با نیمه شعبان

طرح سپاس از حافظان سلامت بیمه ایران

طرح بیمه حافظان سلامت بیمه ایران به پاس خدمات ارزشمند کادر درمان کشور اعم از پزشکان ،پرستاران و پیراپزشکان در مبارزه با ویروس کرونا به منظور تقدیر از زحمات گرانقدر این عزیزان در درمان بیماران را همزمان با ایام فرخنده نیمه شعبان به اجرا درمی آورد

در طرح بیمه حافظان سلامت بیمه ایران که بزرگترین طرح بیمه ای ضد کرونا می باشد به منظور سپاس از زحمات ارزشمند کادر درمان کشور کلیه خدمات بیمه ای  با درصد تخفیف ویژه در تعرفه بیمه نامه قرار گرفت.که از جمله این خدمات به بیمه (مسئولیت ،وقفه پزشکان و پیرا پزشکان،انواع بیمه آتش سوزی،بیمه خودرو (ثالث و بدنه)وباربری و….)می توان اشاره کرد.

 • در این طرح،خدمات بیمه ای شرکت سهامی بیمه ایران با امتیازات زیر به کادر درمان در سراسر کشور ارائه می شود.

طرح بیمه حافظان سلامت ایران:

 1.  بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان ،پرستاران و پیراپزشکان         20%
 2. بیمه نامه مسئولیت مدیران و مسئولین فنی بیمارستان ها ،کلینیک ها،درمانگاههاوداروخانه ها          25%
 3. بیمه نامه وقفه در کسب و کار پزشکان ،پرستاران و پیراپزشکان        30%
 4. بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان (ماسک ،مواد ضدعفونی کننده تجهیزات پزشکی ومراقبتی)    25%
 5. بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا(ماسک ،مواد ضدعفونی کننده تجهیزات پزشکی حفاظتی ومراقبتی) 25%
 6. بیمه باربری حمل و نقل کالا برای محصولات تجهیزات پزشکی و محمولات دارویی  15%
 7. بیمه آتش سوزی منازل مسکونی کادر درمان ،پزشکان و پرستاران  30%
 8. بیمه آتش سوزی ساختمان ها وتجهیزات بیمارستان ها،مطب های پزشکان و داروخانه ها    30%
 9. بیمه نامه بدنه اتومبیل خودروهای شخصی کادر درمان و خودروهای سازمانی مراکز درمانی  20%
 10. بیمه نامه شخص ثالث کادر درمان در صورت عقد قرارداد گروهی                           25%نقد+5قسط
 11. بیمه نامه حوادث انفرادی کادر درمان         30%
 • در طرح سپاس از حافظان سلامت بیمه ایران بیمه نامه زندگی  ،کادر درمان کشور تا سقف 500میلیون ریال سرمایه از انجام معاینات پزشکی معاف می گردند.

طرح حافظان سلامت بیمه ایران

طرح سپاس حافظان سلامت بیمه ایران

ادامه مطلب

7 ماه ago ·

پیشگیری از کرونا و پوشش درمانی کرونا در بیمه ایران

پیشگیری از کرونا

پیشگیری از کرونا

پیشگیری از کرونا ،بیماری کرونا تحت پوشش بیمه ایران

بهترین راه پیشگیری از کرونا رعایت بهداشت فردی است .

این روزها نگرانی افراد جامعه برای پیشگیری از  بیماری کرونا  که متاسفانه وارد کشور ما نیز شده است خیلی افراد را دچار نگرانی و استرس کرده است .شاید خیلی از ما این روزها اخبار و شبکه های اجتماعی را با نگرانی دنبال میکنیم و سعی در رعایت بهداشت فردیمان داریم .اما جدا از رعایت بهداشت فردی که می تواند موجب پیشگیری از مبتلا شدن به این بیماری شود یکی  نگرانی ها برای افراد جامعه نحوه درمان و برخورد با این بیماری می باشد بیمه ایران در مواجه با این بیماری در طرح بیمه زندگی خود پوشش درمانی این بیماری را برای افرادی نگران بار مالی این بیماری هستند قرار داده است .

پیشگیری از کرونا :

 • در در صورت داشتن علایم عفونت حاد تنفسی در منزل بمانیم.و از حضور در اجتماعات بپرهیزیم.
  هنگام احوال پرسی
 • از در اغوش گرفتن ،بوسیدن و دست دادن بپرهیزیم.
 • هنگام سرفه و عطسه دهان و بینی خود را با دستمال کاغذی یا آرنج بپوشانید.
 • از رها کردن دستمال کاغذی های مصرف شده در مجیط خودداری کنیم .
 • دست های خود را مکرر با آب و صابون حداقل 20 ثانیه ببشوییم.
 • از تماس دست آلوده با چشم وبینی و دهان بپرهیزیم.

شرکت بیمه ایران پوشش های مربوط به بیمه نامه های مسافرتی را با افزودن گزینه «کرونا» بروزرسانی کرد.

براین اساس، مسافران با خرید بیمه مسافرتی ایران، بدون پرداخت وجه اضافی، از پوشش‌های مربوط به این بیماری در سفر به نقاط مختلف دنیا برخوردارمی شوند.

بیمه نامه مسافرتی ایران  همه هزینه های بستری و اقامت همراه بیمار، خسارت مالی به اشخاص ثالث و اجاره و اسکان موقت بیمه‌گذار و خانواده آن را در مقصد مسافر پرداخت می کند.

برای دریافت مشاوره رایگان فرم زیر را پر نموده تا کارشناسان نمایندگی رضاوند با شما تماس بگیرند.

مشخصات متقاضی
مشخصات بیمه شونده

توجه:در صورتی که متقاضی و بیمه شونده شخص واحدی باشند نیاز به تکمیل این قسمت نیست.

مشخصات بیمه نامه
سوابق بیمه ای بیمه شونده

در صورت مثبت بودن نام شرکت بیمه ای را بنوسید

لطفا صبر کنید

ادامه مطلب

آدرس شرکت

میدان جمهوری ، بزرگراه نواب تقاطع پل امام خمینی
جنب سازمان بازنشستگی شهرداری
مجتمع تجاری سهند ، پلاک 624
طبقه همکف ، واحد G24

تماس با ما

آدرس ایمیل: info@insurance-iran.com

88 918 604
88 946 820

از ساعت 8:00 الی 17:00
<p style="text-align: center;"><a href="http://insurance-iran.com/wp-content/uploads/2020/04/Eanjoman_ir_logo-min.jpg"><img class="size-full wp-image-701 alignnone" src="http://insurance-iran.com/wp-content/uploads/2020/04/Eanjoman_ir_logo-min.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a></p>